top of page

Wat na de aangifte?


De deadline voor het digitaal indienen van de personenbelasting, of toch degenen die niet "complex" zijn, is dit jaar 15 juli. Maar wat gebeurt er daarna? Een overzicht.

Ben je iemand die een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) heeft gekregen? Dan krijg je meteen ook een 'voorlopige berekening' te zien. Wanneer je je aangifte digitaal indient via Tax-on-web, kan je zelf ook een berekening simuleren. Deze simulaties geven een goede indicatie wat je te wachten staat, maar onthoudt dat deze bedragen niet definitief of juridisch verworven zijn.

Het aanslagbiljet

De fiscus heeft tot uiterlijk 30 juni 2024 de tijd om je aanslagbiljet op te maken. Er bestaan geen regels over wanneer het biljet verstuurd moet worden, maar er kan vanuit gegaan worden dat wie een VVA onaangepast indient, ook sneller aan de beurt komt dan iemand met een complexe aangifte en veel aftrekposten. Een vroeg biljet vorig jaar is ook geen garantie dat je dit jaar opnieuw snel je aanslagbiljet in de bus krijgt.

Wat wel in de praktijk gebeurt, is dat personen die hun aangifte op papier indienen, achteraan de rij komen. De papieren aangiften moeten namelijk eerst ingescand worden voordat de fiscus ze kan verwerken. Het is ook logisch dat een laattijdige aangifte, laattijdig verwerkt wordt.

Het bedrag

Moet je bijbetalen of krijg je terug? Het is niet onlogisch dat heel wat mensen denken dat de fiscus vooral vaart zet achter dossiers waarin belastingplichtigen moeten bijbetalen. De belastingdienst zelf ontkent dit stellig, dus we laten dit in het midden.

Dankzij de opkomst van de 'eenvoudige' VVA-aangiften, goed voor iets meer dan de helft van de zeven miljoen dossiers, heeft als resultaat dat de fiscus tegen eind augustus al een eerste lading aanslagbiljetten kan verzenden. Heb je zelf je aangifte via Tax-on-web ingevuld? Dan is eind augustus helaas veel te snel om al een aanslagbiljet in je bus te verwachten. Denk dan eerder aan het najaar of begin volgend jaar.

De uiterste datum waarop je moet bijbetalen of een bedrag terugkrijgt, staat duidelijk vermeld op het aanslagbiljet. Gemiddeld gaat het om een termijn van twee maanden.

Bezwaar

Ben je niet akkoord met de eindberekening? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Nieuw dit jaar is dat je vanaf nu een jaar de tijd hebt om bezwaar in te dienen. Simpelweg melden dat je niet akkoord gaat is helaas niet voldoende. De fiscus verwacht een gedetailleerde toelichting waarom de aanslag volgens jou niet correct is. Een bezwaar aantekenen kan online, schriftelijk, of via myminfin.be.

Ook belangrijk om te weten: de FOD Financiën vraagt om je aanslagbiljet maar liefst 10 jaar bij te houden. Deze termijn is niet enkel voor het biljet zelf, maar ook alle bewijsstukken. Denk loonfiches, bankattesten, en facturen.

Bronvermelding: www.boekhouderstotaal.be Afbeelding. Unsplash.com

Comments


bottom of page