top of page

Heeft u voldoende loon opgenomen?


Uw boekhouder zegt dat u nu het best een tantième opneemt omdat uw loon van 2022 te laag is. Doet u dat niet, dan zou uw vennootschap uitgesloten zijn van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting! Hoe zit dat?


De gekende € 45.000-regel.

Wil uw vennootschap het zgn. verlaagde tarief van 20% kunnen genieten, dan is het onder meer vereist dat u tijdens het boekjaar een bezoldiging opneemt van minstens € 45.000. Dat bedrag omvat dan zowel uw eigenlijke loon als uw privé belastbare voordelen, een tantième, enz. Voldoet uw vennootschap niet aan de vereiste van het minimumloon, dan is zij voor boekjaar 2022 onderworpen aan het belastingtarief van 25%!


Let op 1! Er moet minstens één bedrijfsleider aan die € 45.000 komen. Met twee bedrijfsleiders samen € 45.000 opnemen, is dus niet voldoende.


Let op 2! Met ‘bedrijfsleiders’ worden uitsluitend natuurlijke personen bedoeld. Een vennootschap met een bestuurdersvergoeding telt dus ook niet.


Soms is minder opnemen ook goed

Dat is de gekende uitzondering. Is het belastbaar resultaat (dus ná aftrek van uw bezoldiging) van uw vennootschap lager dan die € 45.000, dan volstaat het toch als uw bezoldiging in dat geval minstens even hoog is als dat belastbare resultaat. Een totale bezoldiging van bv. € 20.000 is dus m.a.w. geen probleem als de belastbare winst van uw vennootschap maximaal € 20.000 bedraagt.


Tip Speel het in zo’n geval het best niet op het scherp van de snede. Wordt er bij een belastingcontrole immers € 100 uit de kosten gegooid, dan is uw bezoldiging ineens te laag en zal uw vennootschap onderworpen zijn aan het normale tarief van 25%. Voorzie dus sowieso altijd enige marge.


Loon nog verhogen als u te weinig loon opnam? Dat kan niet meer, want uw boekhouder heeft voor 2022 uw fiscale fiche 281.20 met uw inkomen en belastbare voordelen reeds moeten indienen.


Een tantième dan? De tantième die u zichzelf toekent op de algemene vergadering is nog een aftrekbare kost van boekjaar 2022 én telt daarom nog mee om aan die grens van € 45.000 te komen. Zo’n tantième is bij u privé wel pas belastbaar in inkomstenjaar 2023.


Voldoet uw vennootschap niet aan de voorwaarde van de minimumbezoldiging om het verlaagde tarief te kunnen genieten, dan kunt u dat nu nog oplossen door uzelf een tantième toe te kennen op de algemene vergadering. Deze tantième is dan nog een aftrekbare kost voor boekjaar 2022 en bij u privé belastbaar in 2023.


Bron: Tipm@il Afbeelding: Unsplash.com

Comentários


bottom of page