In een vennootschap is er een scheiding tussen het vermogen van de onderneming en dat van de ondernemer.

Uw privé patrimonium kan dus worden afgezonderd van het ondernemersrisico.

Hieronder een aantal voor- & nadelen:

Voordelen:

  • Voor bepaalde vennootschapsvormen (BVBA, NV, CVBA) geldt een beperkte aansprakelijkheid
  • Het startkapitaal kan door verschillende vennoten samengebracht worden
  • De vennootschap wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting

Nadelen:

  • De winst moet verdeeld worden onder de vennoten
  • Hogere oprichtingskosten
  • Bij sommige vennootschapsvormen is er een vereiste van minimumkapitaal
  • Het verplicht voeren van een dubbele boekhouding

 

De activiteit, het risico en de samenwerking tussen diverse personen kunnen als voornaamste indicatie beschouwd worden bij de keuze van de vennootschapsvorm.