Bij BV Accountants wordt uw dossier aan een vaste dossierbeheerder toegekend.

Zo heeft U een vast aanspreekpunt voor de verwerking van uw boekhoudkundige stukken en uw vragen.

BV Accountants verzorgt voor U het dagdagelijks boekhoudkundig werk en de uitgebreide, specifieke boekhoudkundige taken:

- Boekhoudkundige verwerking van uw stukken van A tot Z;

- Uw BTW-aangifte opmaken en elektronisch doorsturen;

- Opstellen van balans & resultatenrekening;

- Opstellen en neerleggen jaarrekening & bijlagen;

- Opstellen verslaggeving;

- Bespreken en analyse van de resultaten;

- Publicaties Belgisch Staatsblad;

- Administratieve formaliteiten oa KBO inschrijving en wijziging, wijziging BTW, ...;

- Bijstand bij onderhandeling met banken, kredietverstrekkers, ...;

- Haalbaarheid en financiering van geplande investeringen;

- Omzettingen, fusies, splitsingen of vereffeningen;

- Financieel plan & een uitgebreid startersadvies.